Yapılandırma Kanunları Nedeniyle Uyuşmazlıklar

Yapılandırma Kanunları Nedeniyle Uyuşmazlıklar

2003 yılında 4811 sayılı Kanun ile başlayan vergi ve diğer kamusal nitelikte alacakların (idari para cezaları, SGK prim borçları vb.) yapılandırılması süreci 2011 yılında 6111 sayılı Kanun, 2014 yılında 6552 sayılı Kanun, 2016 yılında 6736 sayılı Kanun, 2017 yılında 7020 sayılı Kanun  ,  2018 yılında 7143 sayılı Kanun ve son olarak 2020 yılında 7256 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmiştir.

Belirli aralıklarla bu yürülüğe giren kanunlar da mükellefler çeşitli uyuşmazlıklar ile karşı karşıya kalabilmektedirler.

Yapılandırma Kanunları Nedeniyle Uyuşmazlık da  biz sorun daha çıkmadan amaca uygun hukuki önlem ve tedbirlerin alınmış olmasının, mükelleflerin gereksiz, maliyetli ve zaman alıcı davalardan kaçınabilmesi için önemli olduğunun farkındayız.

Bu yüzden, herhangi bir uyuşmazlık henüz ortada yokken, mümkünse olası uyuşmazlıkları caydırıcı hukuki yöntemlerle, uyuşmazlıklar oluşmaksızın önlemeyi amaçlamaktayız.

Uyuşmazlığın kaçınılmaz olduğu durumlarda ise derhal eyleme geçerek, stratejik bir dava veya savunma planı hazırlayarak mükelleflerin menfaatleri doğrultusunda dava ve danışmanlık takipleriyle uyuşmazlıklığı hukuki olarak çözmek için gerekli adımları atmaktan çekinmiyoruz.