Vergi Usul Kanunu Nedeniyle Uyuşmazlıklar

Vergi Usul Kanunu Nedeniyle Uyuşmazlıklar

Vergi uyuşmazlığı, vergi idaresiyle mükellefler arasında vergi dolayısıyla ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıklardır. Genel olarak vergi uyuşmazlıkları, vergi borçlusu ile vergi alacaklısı arasında vergiyi doğuran olay, mükellefiyet, tarh, tebliğ, tahakkuk, ceza kesme, tahsil işlemleri ve uygulamalarından ortaya çıkmaktadır. 

Vergi Usul Kanunu ile ilgili temel özellik arzeden uyuşmazlık durumları aşağıdaki gibidir.

Zamanaşımı ( Vergi borcunu ortadan kaldıran haller )

Kanuni temsilcilerin ödevi 

Re’sen vergi tarhı

İhbarnamenin muhteviyatı, VTR tebliği 

Tebliğ esasları 

Düzeltme ve şikayet 

Tekerrür 

Özel usulsüzlük cezaları (353 ve mük. 355) 

İhtirazi kayıtla beyan 

Uzlaşma

İzaha Davet