Vergi Kaçakçılık Suçları ve Cezaları

Vergi Kaçakçılık Suçları ve Cezaları

 Vergi Kaçakçılık Suçları ve Cezaları, vergi kanunlarına aykırı fiiller ve bu fiiller için uygulanacak yaptırımlar 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile düzenlenmiştir.Kanunun Dördüncü Kitabı’nın İkinci Kısmı’nın Üçüncü Bölümü’nde ilgili kısımlar yer almaktadır.

Vergi hukuku alanında hukuka aykırılık teşkil eden hareketlere karşı öngörülen yaptırımların bir kısmı idari para cezası, bir kısmı da hürriyeti bağlayıcı ceza niteliği taşımaktadır. 

Vergi kaçakçılığı suçları, ticari hayat üzerinde oldukça olumsuz etkiler bırakacağından bir vergi avukatı vasıtasıyla savunma yapılmasında yarar vardır.