Vergi İhtilafları

Vergi İhtilafları

Vergi hukuku alanında inceleme aşamasının en başından, uyuşmazlığın çözüme kavuşması/sonuçlanması aşamasına kadar tüm süreçlerde danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz. Ayrıca,213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yürütülen vergi incelemeleri esnasında müvekkillerimiz ile birlikte vergi incelemelerine katılarak inceleme sürecindeki müvekkillerimizin yasal haklarını savunmaktayız.

6183 Sayılı Yasaya Göre Uyuşmazlık Konusu Olan Vergi Davaları
Vergi Usul Kanunu Nedeniyle Uyuşmazlıklar
Vergi Ceza İhbarnamesinin Gönderilmesiyle İle İlgili Uyuşmazlıklar
Kurumlar Vergisi Kanunu Nedeniyle Uyuşmazlıklar
Resen Mükellefiyet ve Cezaları İle İlgili Uyuşmazlıklar
Yapılandırma Kanunları Nedeniyle Uyuşmazlıklar
Emlak Vergisi Kanunu Nedeniyle Uyuşmazlıklar
Damga Vergisi Kanunu Nedeniyle Uyuşmazlıklar
Harçlar Kanunu Nedeniyle Uyuşmazlıklar
Belediye Gelirleri Kanunu Nedeniyle Uyuşmazlıklar
Katma Değer Vergisi Kanunu Nedeniyle Uyuşmazlıklar