Vergi İhtilafları

Vergi İhtilafları

Vergi ihtilaflarıyla ilgili aşağıdaki konu başlıklarına tıklayarak konular ile ilgili makaleler ve haberlere ulaşabilirsiniz.

6183 Sayılı Yasaya Göre Uyuşmazlık Konusu Olan Vergi Davaları
Vergi Usul Kanunu Nedeniyle Uyuşmazlıklar
Vergi Ceza İhbarnamesinin Gönderilmesiyle İle İlgili Uyuşmazlıklar
Kurumlar Vergisi Kanunu Nedeniyle Uyuşmazlıklar
Resen Mükellefiyet ve Cezaları İle İlgili Uyuşmazlıklar
Yapılandırma Kanunları Nedeniyle Uyuşmazlıklar
Emlak Vergisi Kanunu Nedeniyle Uyuşmazlıklar
Damga Vergisi Kanunu Nedeniyle Uyuşmazlıklar
Harçlar Kanunu Nedeniyle Uyuşmazlıklar
Belediye Gelirleri Kanunu Nedeniyle Uyuşmazlıklar
Katma Değer Vergisi Kanunu Nedeniyle Uyuşmazlıklar