Vergi Ceza İhbarnamesinin Gönderilmesiyle İle İlgili Uyuşmazlıklar

Vergi Ceza İhbarnamesinin Gönderilmesiyle İle İlgili Uyuşmazlıklar

Vergi/ceza ihbarnamesi ihbarname esasının söz konusu olduğu durumlarda düzenlenen bir bildirim belgesidir. 

Vergi Usul Kanununun 34 üncü maddesine göre ihbarname esası, ikmalen ve re’sen tarh edilen vergilerin “İhbarname” ile ilgililere tebliğidir. 

Bundan dolayı ikmalen, re’sen tarh edilen vergiler ve bunlara ilişkin cezalar vergi/ceza ihbarnamesi ile mükellefe tebliğ edilmek zorundadır.Nev’i ve doğuşu ayrı olan vergiler için ayrı ihbarname kullanılır.

Vergi Ceza İhbarnamesinin Gönderilmesiyle İle İlgili Uyuşmazlıklar  taraflarına vakaya ilişkin güncel pozisyonlarını ve ihtiyaçlarına göre tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir.