Şirketler Hukuku ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirket kuruluş ve tasfiye işlemleri, yeniden yapılandırmaları, ortaklık yapısı değişikliği, ortaklık sözleşmeleri (joint venture) hazırlanması, işletme rehni konularında danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.