Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları Çerçevesinde Tarhiyata Kimler Muhatap Tutulmaktadır?

Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları Çerçevesinde Tarhiyata Kimler Muhatap Tutulmaktadır?
Hemen Paylaş:

Tarhiyatın muhatabı Kurumlar vergisi, 

• Kurumlar Vergisi Kanununa göre mükellef olanların tüzel kişiliği adına, 

• İktisadi kamu kuruluşları ile derneklere ve vakıflara ait iktisadi işletmelerden tüzel kişiliği haiz olmayanlar için bağlı oldukları kamu tüzel kişileri ya da dernek veya vakıf adına, 

• Fonlarda fonun kurucusu adına, 

• İş ortaklıklarında ise verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere yönetici ortak veya ortaklardan herhangi birisi 

• Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle oluşan iktisadi işletmenin kazançları üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi, kooperatif tüzel kişiliği adına, tarh olunur. 

Kaynakça:Tesmer

Hemen Paylaş: