Kurumlar Vergisi Kanunu Nedeniyle Uyuşmazlıklar

Kurumlar Vergisi Kanunu Nedeniyle Uyuşmazlıklar

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nezdinde aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir:

a) Sermaye şirketleri.

b) Kooperatifler.

c) İktisadî kamu kuruluşları.

ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler.

d) İş ortaklıkları.

(2) Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.

İşte tam bu nokta nu kadar geniş bir alana tabi olan kurumlar vergisi nedeniyle oluşacak uyuşmazlıklar ciddi problem ortaya çıkarabilmektedir.Kurumlar Vergisi Kanunu Nedeniyle Uyuşmazlıklar da uzman avukatlardan bilgi almanız sizin ve işletmeniz adına çok doğru bir karar olacaktır.