Kanun Yararına Temyiz Nedir?

Kanun Yararına Temyiz Nedir?
Hemen Paylaş:

Kanun Yararına Temyiz: Kanun yararına temyiz 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda (İYUK) düzenlenen olağanüstü kanun yollarından birisidir. 

Kanun yararına temyize ilişkin İYUK’un 51’inci maddesi aşağıdaki gibidir: 

“1. İdare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinin kesin olarak verdiği kararlar ile istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabilir. 2. Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma kararı, daha önce kesinleşmiş olan merci kararının hukuki sonuçlarını kaldırmaz. 3. Bozma kararının bir örneği ilgili bakanlığa gönderilir ve Resmi Gazete’de yayımlanır.”

 Madde hükmüne göre kanun yararına temyiz yoluna İdare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinin kesin olarak verdiği kararlar ile istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararları dolayısıyla başvurulabilir. Bu yola başvurmak için kesinleşen kararın hukuka aykırı olduğu konusunda bir kuşku olması gerekir. Bu amaçla, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya Danıştay Başsavcılığı tarafından kendiliğinden kanun yararına temyiz yapılmaktadır. 

Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma kararı, daha önce kesinleşmiş olan mahkeme veya Danıştay kararının hukuki sonuçlarını kaldırmamaktadır, dolayısıyla bu mahkemelerin bozma kararından sonra kendi kararlarında ısrar etmeleri mümkün değildir.

Kaynakça:Tesmer

Hemen Paylaş: