İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare hukuku alanında Tam Yargı davaları, Bireysel İdari İşlemler, Üst Kurulların İşlemlerine İlişkin Davalar, İptal Davaları, İdari Para Cezalarına İle İlgili Davalar, Enerji ve Petrol Mevzuatına İlişkin Davalar, Belediye Mevzuatına İlişkin Davalar, Maden ve Orman Mevzuatına İlişkin Davalar ve İmar Hukukuna İlişkin davalar başta olmak üzere danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.