Gümrük Kanunun 78. Maddesi Uyarınca Serbest Dolaşımdaki Eşyanın Statüsünü Kaybetmesi Halleri

Gümrük Kanunun 78. Maddesi Uyarınca Serbest Dolaşımdaki Eşyanın Statüsünü Kaybetmesi Halleri
Hemen Paylaş:

Serbest dolaşımda bulunan eşyanın, söz konusu statüsünü kaybedeceği haller 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 78. maddesinde düzenlenmiştir. 

Söz konusu düzenleme uyarınca aşağıda sayılan hallerin bulunması, 

a) Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin iptal edilmesi, 

b) Geri ödeme sisteminin uygulandığı dahilde işleme rejimi çerçevesinde işledikten sonra ihraç edilen eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması, 

c) Gümrük Kanunu’nun 213 üncü madde hükmü uyarınca, eşyanın kusurlu veya satış sözleşmesi hükümlerine uygun olmaması nedeniyle, gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması,

 d) Gümrük Kanunu’nun 214 üncü madde hükmü uyarınca, eşyanın ihracına, geri gönderilmesine veya gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması nedeniyle gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması, halinde eşya serbest dolaşım statüsünü kaybedecektir.

Kaynakça:Tesmer

Hemen Paylaş: