Vergi Hukukunda Teselsül Kavramı Nedir?

Vergi Hukukunda Teselsül Kavramı Nedir?

Zincirleme borçluluk da diyebileceğimiz teselsül, birden fazla kişinin aynı bir borcun tamamının borçlusu olmasını ifade eder. Vergi hukukunda da teselsül, birden fazla. yükümlünün (mükellefin) aynı bir verginin tamamının borçlusu olması demektir. Vergihukukunda teselsül, kanun hükmü uyarınca doğar. Vergi hukukunda teselsül yalnızca yükümlülere (mükelleflere) özgü bir durum değildir. Mükellef (ya da mükellefler) ile birlikte sorumlu (ya …

Vergi Hukukunda Teselsül Kavramı Nedir? Devamı »