2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa Göre Mahkemelerce Verilen Kararlar Sonrasında Başvurulabilecek Kanuni Yollar

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa Göre Mahkemelerce Verilen Kararlar Sonrasında Başvurulabilecek Kanuni Yollar

Mahkemelerce verilen kararlar sonrasında Başvuru Yolları aşağıdaki gibidir.  1. Yürütmenin durdurulmasına itiraz (2577/27-7)  2. Kararın açıklanmasını veya aykırılığın giderilmesini isteme (2577/29)  3. Yanlışlıkların düzeltilmesi (2577/30)  4. Bölge idare mahkemesi’ne istinaf başvurusu (2577/45)  5. Danıştay’a temyiz başvurusu (2577/46)  6. Kanun yararına temyiz (2577/51)  7. Yargılamanın yenilenmesi (2577/53)  1 – Yürütmenin durdurulmasına itiraz (2577/27-7) Yürütmenin durdurulması istemleri …

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa Göre Mahkemelerce Verilen Kararlar Sonrasında Başvurulabilecek Kanuni Yollar Devamı »