Vergi Usul Kanunu

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153/A Maddesinde Yer Alan Teminat Uygulaması

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153/A Maddesinde Yer Alan Teminat Uygulaması

Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi üzerine işi bırakmış addolunan ve mükellefiyet kayıtları vergi dairesince terkin edilenlerden, serbest meslek erbabının, şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan …

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153/A Maddesinde Yer Alan Teminat Uygulaması Devamı »

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Bilinen Adreslere Tebliğ

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Bilinen Adreslere Tebliğ

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre bilinen adresler şunlardır: 1.Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri, 2.Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri, 3.25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi. (1) ve (2) …

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Bilinen Adreslere Tebliğ Devamı »

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve İlgili Tebliğinde Yer Alan İzaha Davet Kapsamına Alınan Konular

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve İlgili Tebliğinde Yer Alan İzaha Davet Kapsamına Alınan Konular

İzaha davetin kapsamını belirleme yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığına verildiğinden herhangi bir konunun izaha davet kapsamında olup olmadığı, bir başka deyişle hangi konularla ilgili olarak izaha davet müessesesinin uygulanacağı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca izaha davet kapsamına alınan konular aşağıda sıralanmıştır; • Ba-Bs Bildirim Formlarında Yer Alan Bilgilerin …

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve İlgili Tebliğinde Yer Alan İzaha Davet Kapsamına Alınan Konular Devamı »