Müsamaha Süreleri Nedir?

Müsamaha Süreleri Nedir?

Vergi Usul Kanunu’nda vergi yükümlü ve sorumlularının yararına bazı müsamaha hükümleri yer almıştır.  Kanun koyucu vergi ödevine ilişkin sürelere uyulmamasına rağmen, iyiniyetli mükelleflerin yararlanabileceği bir takım süreler kabul etmektedir. Bu tür süreler, pişmanlık ve ıslah ile cezalarda indirimde karşımıza çıkmaktadır.  Anılan Kanunun 371’inci maddesine göre, belirli koşullar altında vergi suçu işleyen kişiler, bunu kendiliklerinden yetkili …

Müsamaha Süreleri Nedir? Devamı »