Teminat uygulaması

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153/A Maddesinde Yer Alan Teminat Uygulaması

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153/A Maddesinde Yer Alan Teminat Uygulaması

Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi üzerine işi bırakmış addolunan ve mükellefiyet kayıtları vergi dairesince terkin edilenlerden, serbest meslek erbabının, şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan …

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153/A Maddesinde Yer Alan Teminat Uygulaması Devamı »

Vergi Mahremiyetine İlişkin Hükümler Nedir?

Vergi Mahremiyetine İlişkin Hükümler Nedir?

Vergi Mahremiyetine ilişkin hükümler aşağıdaki gibidir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Vergi Mahremiyeti” başlıklı 5. maddesine göre aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü …

Vergi Mahremiyetine İlişkin Hükümler Nedir? Devamı »