213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153/A Maddesinde Yer Alan Teminat Uygulaması

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153/A Maddesinde Yer Alan Teminat Uygulaması

Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi üzerine işi bırakmış addolunan ve mükellefiyet kayıtları vergi dairesince terkin edilenlerden, serbest meslek erbabının, şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan …

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153/A Maddesinde Yer Alan Teminat Uygulaması Devamı »