Teferruğ Nedir?

Teferruğ Nedir?

Teferruğ, haczedilen ancak satılamayan gayrimenkulün mülkiyetinin, sahibinin elinden alınarak kamu idaresine aktarılması anlamına gelir. Haczedilen gayrimenkuller satış komisyonu tarafından açık artırma usulüne göre satılırlar. İlk artırmada tekliflerin gayrimenkulün satış komisyonunca belirlenen değerinin %75’ini aşması halinde, gayrimenkul alıcıya ihale edilir. İlk artırmada satışın gerçekleşmemesi halinde ilk artırma gününden itibaren yedinci gün aynı yer ve saatte ikinci …

Teferruğ Nedir? Devamı »