Tarhiyat Sonrası Uzlaşma

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Nedir?

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Nedir?

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma (VUK – Ek Madde 1)  Mükellef tarafından, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle (ikmalen, re’sen veya idarece salınan ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar) bunlara ilişkin vergi ziyaı cezalarının (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza …

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Nedir? Devamı »

Vergi İhtilaflarında Dava Açılmadan Önce Mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamında Kullanılabileceği İdari Çözüm Yolları

Vergi İhtilaflarında Dava Açılmadan Önce Mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamında Kullanılabileceği İdari Çözüm Yolları

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında İdari Çözüm yolları aşağıdaki gibidir.  1. Düzeltme Talebi (VUK/122)  2. Şikayet Yolu İle Müracaat (VUK/124)  3. İzaha Davet Uygulaması (VUK/370)  4. Pişmanlık (VUK/371)  5. Cezalarda İndirim (VUK/376)  6. Özelge Talebi (VUK 413)  7. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma (VUK Ek 11)  8. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma (VUK Ek 1)  1 – Düzeltme …

Vergi İhtilaflarında Dava Açılmadan Önce Mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamında Kullanılabileceği İdari Çözüm Yolları Devamı »