Vergi İhtilaflarında Dava Açılmadan Önce Mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamında Kullanılabileceği İdari Çözüm Yolları

Vergi İhtilaflarında Dava Açılmadan Önce Mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamında Kullanılabileceği İdari Çözüm Yolları

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında İdari Çözüm yolları aşağıdaki gibidir.  1. Düzeltme Talebi (VUK/122)  2. Şikayet Yolu İle Müracaat (VUK/124)  3. İzaha Davet Uygulaması (VUK/370)  4. Pişmanlık (VUK/371)  5. Cezalarda İndirim (VUK/376)  6. Özelge Talebi (VUK 413)  7. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma (VUK Ek 11)  8. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma (VUK Ek 1)  1 – Düzeltme …

Vergi İhtilaflarında Dava Açılmadan Önce Mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamında Kullanılabileceği İdari Çözüm Yolları Devamı »