Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Nedir?

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Nedir?

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma (VUK – Ek Madde 1)  Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılan vergi incelemelerine dayanılarak tarh edilecek ve Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu …

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Nedir? Devamı »

Vergi İhtilaflarında Dava Açılmadan Önce Mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamında Kullanılabileceği İdari Çözüm Yolları

Vergi İhtilaflarında Dava Açılmadan Önce Mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamında Kullanılabileceği İdari Çözüm Yolları

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında İdari Çözüm yolları aşağıdaki gibidir.  1. Düzeltme Talebi (VUK/122)  2. Şikayet Yolu İle Müracaat (VUK/124)  3. İzaha Davet Uygulaması (VUK/370)  4. Pişmanlık (VUK/371)  5. Cezalarda İndirim (VUK/376)  6. Özelge Talebi (VUK 413)  7. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma (VUK Ek 11)  8. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma (VUK Ek 1)  1 – Düzeltme …

Vergi İhtilaflarında Dava Açılmadan Önce Mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamında Kullanılabileceği İdari Çözüm Yolları Devamı »