Tarhiyat öncesi uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşma nedir farkları nelerdir?

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Nedir?

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Nedir?

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma (VUK – Ek Madde 1)  Mükellef tarafından, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle (ikmalen, re’sen veya idarece salınan ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar) bunlara ilişkin vergi ziyaı cezalarının (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza …

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Nedir? Devamı »

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Nedir?

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Nedir?

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma (VUK – Ek Madde 1)  Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılan vergi incelemelerine dayanılarak tarh edilecek ve Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu …

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Nedir? Devamı »