213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Nedir?

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Nedir?

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma (VUK – Ek Madde 1)  Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılan vergi incelemelerine dayanılarak tarh edilecek ve Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu …

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Nedir? Devamı »