Kanun yararına temyiz

Kanun Yararına Temyiz Nedir?

Kanun Yararına Temyiz Nedir?

Kanun Yararına Temyiz: Kanun yararına temyiz 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda (İYUK) düzenlenen olağanüstü kanun yollarından birisidir.  Kanun yararına temyize ilişkin İYUK’un 51’inci maddesi aşağıdaki gibidir:  “1. İdare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinin kesin olarak verdiği kararlar ile istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir …

Kanun Yararına Temyiz Nedir? Devamı »

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa Göre Mahkemelerce Verilen Kararlar Sonrasında Başvurulabilecek Kanuni Yollar

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa Göre Mahkemelerce Verilen Kararlar Sonrasında Başvurulabilecek Kanuni Yollar

Mahkemelerce verilen kararlar sonrasında Başvuru Yolları aşağıdaki gibidir.  1. Yürütmenin durdurulmasına itiraz (2577/27-7)  2. Kararın açıklanmasını veya aykırılığın giderilmesini isteme (2577/29)  3. Yanlışlıkların düzeltilmesi (2577/30)  4. Bölge idare mahkemesi’ne istinaf başvurusu (2577/45)  5. Danıştay’a temyiz başvurusu (2577/46)  6. Kanun yararına temyiz (2577/51)  7. Yargılamanın yenilenmesi (2577/53)  1 – Yürütmenin durdurulmasına itiraz (2577/27-7) Yürütmenin durdurulması istemleri …

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa Göre Mahkemelerce Verilen Kararlar Sonrasında Başvurulabilecek Kanuni Yollar Devamı »