İzaha Davet Müessesesi

İzaha Davet Uygulaması Nedir? (Detaylı Anlatım)

İzaha Davet Uygulaması Nedir? (Detaylı Anlatım)

İzaha davet müessesesi Vergi Usul Kanununun 370. maddesinde düzenlenmiş bir uygulamadır.  Vergi mükellefiyetine ilişkin yükümlülük ve ödevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla ve vergi kanunlarının verdiği yetkiler çerçevesinde vergi idaresi, kamu idare ve müesseselerinden, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilerden çeşitli bilgiler toplamakta, yine bu amaç doğrultusunda mükellefler nezdinde inceleme ve …

İzaha Davet Uygulaması Nedir? (Detaylı Anlatım) Devamı »

Vergi İhtilaflarında Dava Açılmadan Önce Mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamında Kullanılabileceği İdari Çözüm Yolları

Vergi İhtilaflarında Dava Açılmadan Önce Mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamında Kullanılabileceği İdari Çözüm Yolları

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında İdari Çözüm yolları aşağıdaki gibidir.  1. Düzeltme Talebi (VUK/122)  2. Şikayet Yolu İle Müracaat (VUK/124)  3. İzaha Davet Uygulaması (VUK/370)  4. Pişmanlık (VUK/371)  5. Cezalarda İndirim (VUK/376)  6. Özelge Talebi (VUK 413)  7. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma (VUK Ek 11)  8. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma (VUK Ek 1)  1 – Düzeltme …

Vergi İhtilaflarında Dava Açılmadan Önce Mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamında Kullanılabileceği İdari Çözüm Yolları Devamı »