Mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hakları

Mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hakları

Mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması sırasında karşılaştıkları özel durumlar ve işlemler ile ilgili olarak sahip oldukları haklardır.  213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan haklar genel olarak aşağıdaki gibidir.  1 – Vergi Mahremiyeti Hakkı (VUK/5) : Vergi ile ilgili gizlilik kavramı, vergi uygulamasında görev alan memurların görevlerini ifa ederlerken mükelleflerin şahısları, ailevi durumları, servetleri, faaliyetleri ve …

Mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hakları Devamı »