Hangi alacaklar 6183 Sayılı Kanuna Göre Takip ve Tahsil Edilemez?

Hangi alacaklar 6183 Sayılı Kanuna Göre Takip ve Tahsil Edilemez?

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulu Kanunun ( AATUHK ) birinci maddesinde bahsedildiği gibi,  devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında …

Hangi alacaklar 6183 Sayılı Kanuna Göre Takip ve Tahsil Edilemez? Devamı »