6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Düzenlenen Yasaklar Nedir?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Düzenlenen Yasaklar Nedir?

6183 sayılı kanunda “yasaklar ve cezalar” ilgili kanunun 107 ila 115. Maddeleri arasında hüküm altına alınmıştır.  Düzenlenen Yasaklar 1 – Sırrın İfşası (6183-107)  2 – Artırmalara katılamayacak ve artırmalardan mal satın alamayacak olanlar (6183-108)  3 – Takdir muamelelerine ve kararlara iştirak edemeyecek olanlar (6183-109)  4 – Alacaklı amme idaresinin muvafakatini almaksızın hacizli mallarda tasarrufta bulunulamaz. …

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Düzenlenen Yasaklar Nedir? Devamı »