6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) Göre Haciz Varakası

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) Göre Haciz Varakası

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) Göre Haciz varakaları; tahsil dairesine, borçlunun malvarlığı üzerine borca yetecek miktarda ve paraya çevrilmek üzere haciz konulmasına izin veren, idarenin kesin, yürütülmesi gerekli ve tek yanlı işlemlerindendir. Haciz muameleleri, tahsil dairelerince düzenlenen ve alacaklı amme idaresinin, mahalli en büyük memuru veya tevkil edeceği memur tarafından tasdik …

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) Göre Haciz Varakası Devamı »