Gümrük Kanunun 78. Maddesi Uyarınca Serbest Dolaşımdaki Eşyanın Statüsünü Kaybetmesi Halleri

Gümrük Kanunun 78. Maddesi Uyarınca Serbest Dolaşımdaki Eşyanın Statüsünü Kaybetmesi Halleri

Serbest dolaşımda bulunan eşyanın, söz konusu statüsünü kaybedeceği haller 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 78. maddesinde düzenlenmiştir.  Söz konusu düzenleme uyarınca aşağıda sayılan hallerin bulunması,  a) Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin iptal edilmesi,  b) Geri ödeme sisteminin uygulandığı dahilde işleme rejimi çerçevesinde işledikten sonra ihraç edilen eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması,  c) Gümrük Kanunu’nun …

Gümrük Kanunun 78. Maddesi Uyarınca Serbest Dolaşımdaki Eşyanın Statüsünü Kaybetmesi Halleri Devamı »