Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

İzaha Davet Uygulaması Nedir? (Detaylı Anlatım)

İzaha Davet Uygulaması Nedir? (Detaylı Anlatım)

İzaha davet müessesesi Vergi Usul Kanununun 370. maddesinde düzenlenmiş bir uygulamadır.  Vergi mükellefiyetine ilişkin yükümlülük ve ödevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla ve vergi kanunlarının verdiği yetkiler çerçevesinde vergi idaresi, kamu idare ve müesseselerinden, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilerden çeşitli bilgiler toplamakta, yine bu amaç doğrultusunda mükellefler nezdinde inceleme ve …

İzaha Davet Uygulaması Nedir? (Detaylı Anlatım) Devamı »

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve İlgili Tebliğinde Yer Alan İzaha Davet Kapsamına Alınan Konular

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve İlgili Tebliğinde Yer Alan İzaha Davet Kapsamına Alınan Konular

İzaha davetin kapsamını belirleme yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığına verildiğinden herhangi bir konunun izaha davet kapsamında olup olmadığı, bir başka deyişle hangi konularla ilgili olarak izaha davet müessesesinin uygulanacağı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca izaha davet kapsamına alınan konular aşağıda sıralanmıştır; • Ba-Bs Bildirim Formlarında Yer Alan Bilgilerin …

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve İlgili Tebliğinde Yer Alan İzaha Davet Kapsamına Alınan Konular Devamı »