Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları Çerçevesinde Tarhiyata Kimler Muhatap Tutulmaktadır?

Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları Çerçevesinde Tarhiyata Kimler Muhatap Tutulmaktadır?

Tarhiyatın muhatabı Kurumlar vergisi,  • Kurumlar Vergisi Kanununa göre mükellef olanların tüzel kişiliği adına,  • İktisadi kamu kuruluşları ile derneklere ve vakıflara ait iktisadi işletmelerden tüzel kişiliği haiz olmayanlar için bağlı oldukları kamu tüzel kişileri ya da dernek veya vakıf adına,  • Fonlarda fonun kurucusu adına,  • İş ortaklıklarında ise verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak …

Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları Çerçevesinde Tarhiyata Kimler Muhatap Tutulmaktadır? Devamı »