Danıştay

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa Göre Mahkemelerce Verilen Kararlar Sonrasında Başvurulabilecek Kanuni Yollar

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa Göre Mahkemelerce Verilen Kararlar Sonrasında Başvurulabilecek Kanuni Yollar

Mahkemelerce verilen kararlar sonrasında Başvuru Yolları aşağıdaki gibidir.  1. Yürütmenin durdurulmasına itiraz (2577/27-7)  2. Kararın açıklanmasını veya aykırılığın giderilmesini isteme (2577/29)  3. Yanlışlıkların düzeltilmesi (2577/30)  4. Bölge idare mahkemesi’ne istinaf başvurusu (2577/45)  5. Danıştay’a temyiz başvurusu (2577/46)  6. Kanun yararına temyiz (2577/51)  7. Yargılamanın yenilenmesi (2577/53)  1 – Yürütmenin durdurulmasına itiraz (2577/27-7) Yürütmenin durdurulması istemleri …

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa Göre Mahkemelerce Verilen Kararlar Sonrasında Başvurulabilecek Kanuni Yollar Devamı »

Vergi Mahremiyetine İlişkin Hükümler Nedir?

Vergi Mahremiyetine İlişkin Hükümler Nedir?

Vergi Mahremiyetine ilişkin hükümler aşağıdaki gibidir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Vergi Mahremiyeti” başlıklı 5. maddesine göre aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü …

Vergi Mahremiyetine İlişkin Hükümler Nedir? Devamı »