Kanun Yararına Temyiz Nedir?

Kanun Yararına Temyiz Nedir?

Kanun Yararına Temyiz: Kanun yararına temyiz 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda (İYUK) düzenlenen olağanüstü kanun yollarından birisidir.  Kanun yararına temyize ilişkin İYUK’un 51’inci maddesi aşağıdaki gibidir:  “1. İdare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinin kesin olarak verdiği kararlar ile istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir …

Kanun Yararına Temyiz Nedir? Devamı »