Amme Alacağı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yer Alan Amme Alacağının Korunmasına İlişkin Hükümler

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yer Alan Amme Alacağının Korunmasına İlişkin Hükümler

1) Teminat isteme (6183/9) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir.  2) Şahsi kefalet …

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yer Alan Amme Alacağının Korunmasına İlişkin Hükümler Devamı »

Amme Alacağı ve Amme Borçlusu Kimdir? ( Detaylı Anlatım )

Amme Alacağı ve Amme Borçlusu Kimdir? ( Detaylı Anlatım )

Amme alacağı , 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulu Kanunun ( AATUHK ) birinci ve ikinci maddelerinde tanımlanmıştır. Bu maddeler ise aşağıdaki gibidir. Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı …

Amme Alacağı ve Amme Borçlusu Kimdir? ( Detaylı Anlatım ) Devamı »