Amme Alacağı ve Amme Borçlusu Kimdir? ( Detaylı Anlatım )

Amme Alacağı ve Amme Borçlusu Kimdir? ( Detaylı Anlatım )

Amme alacağı , 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulu Kanunun ( AATUHK ) birinci ve ikinci maddelerinde tanımlanmıştır. Bu maddeler ise aşağıdaki gibidir. Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı …

Amme Alacağı ve Amme Borçlusu Kimdir? ( Detaylı Anlatım ) Devamı »