Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Düzenlenen Suçlar ve Cezalar Nedir?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Düzenlenen Suçlar ve Cezalar Nedir?

6183 sayılı kanunda “yasaklar ve cezalar” ilgili kanunun 107 ila 115. Maddeleri arasında hüküm altına alınmıştır.  SUÇLAR VE CEZALAR  1 – Amme alacağının tahsiline engel olanlar (6183-110-27-28-29-30-31)  2 – Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar (6183-111)  3 – Mal edinme ve artmalarını bildirmeyenler (6183-112-61)  4 – Amme borçlusuna ait ellerinde bulundurdukları malları bildirmeyenler (6183-113-55)  5 – İstenecek …

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Düzenlenen Suçlar ve Cezalar Nedir? Devamı »

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yer Alan Amme Alacağının Korunmasına İlişkin Hükümler

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yer Alan Amme Alacağının Korunmasına İlişkin Hükümler

1) Teminat isteme (6183/9) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir.  2) Şahsi kefalet …

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yer Alan Amme Alacağının Korunmasına İlişkin Hükümler Devamı »