6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) Göre Niyabeten Takip

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) Göre Niyabeten Takip

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (AATUHK) 5 inci maddesi uyarınca, alacaklı amme idarelerinin alacaklarının takibinin, bu idarelerin mahalli tahsil daireleri tarafından yapılması esastır. Ancak, borçlunun veya mallarının başka mahallerde bulunması halinde, tahsil dairesi borçlunun veya mallarının bulunduğu mahalde yapılacak takipleri o mahaldeki aynı nev’iden amme idaresinin tahsil dairelerine niyabeten yaptırır. Alacaklı amme …

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) Göre Niyabeten Takip Devamı »