213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Bilinen Adreslere Tebliğ

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Bilinen Adreslere Tebliğ

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre bilinen adresler şunlardır: 1.Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri, 2.Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri, 3.25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi. (1) ve (2) …

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Bilinen Adreslere Tebliğ Devamı »