Emlak Vergisi Kanunu Nedeniyle Uyuşmazlıklar

Emlak Vergisi Kanunu Nedeniyle Uyuşmazlıklar

Emlak Vergisi Kanunu Nedeniyle Uyuşmazlıklar vergi hatalarının düzeltilmesi, uzlaşma ve vergi cezalarında indirim uygulamalarından; Dava Yoluyla Çözümü ise matrahın belirlenmesi, tarhiyat ve tahsilât aşamalarındaki davalardan oluşmaktadır.

Emlak vergisine ilişkin, mükelleflerle belediye arasında meydana gelen ihtilafların çözümü için Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen idari usullerin uygulanması hem mükellefin hem belediyenin menfaatinedir. Ama bazı durumlar da dava yoluna gidilebilmektedir. Bu konuda bilgi ve deneyim sahibi avukatlar ile çalışmak büyük önem arz etmektedir.