213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Bilinen Adreslere Tebliğ

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Bilinen Adreslere Tebliğ
Hemen Paylaş:

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre bilinen adresler şunlardır:

1.Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri,

2.Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri,

3.25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi.


(1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı bilinen adreslerden tarih itibarıyla tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı dikkate alınır ve tebliğ öncelikle bu adreste yapılmaktadır.


İşyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların bu adresinde bulunamaması, işin bırakılması veya işin bırakılmış addolunması hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılmaktadır.

İşyeri adresi olmayanlara tebliğ, doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılmaktadır.


Bilinen adrese gönderilen mektuplar posta idaresince muhatabına teslim edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılmaktadır.

Kaynak:TÜRMOB TESMER

Hemen Paylaş: