Avukat Recep Emre Ertaş Vergi & Hukuk Bürosu

Avukat Recep Emre Ertaş Vergi & Hukuk Bürosu olarak, hukuki danışmanlık hizmetinin yanı sıra vergi ihtilafları , vergi ceza hukuku , gümrük hukuku , idare hukuku , şirketler hukuku , iş hukuku , finans hukuku , ticaret hukuku , birleşme ve devralma alanları temel faaliyet konularımızı oluşturmaktadır.

Avukat Recep Emre Ertaş Vergi & Hukuk Bürosu

Hakkımızda

Avukat Recep Emre Ertaş Hukuk Bürosu, deneyimli ve güvenilir kadrosu ile müvekkillerine uzmanlık gerektiren pek çok hukuki konuda avukatlık ve müşavirlik hizmeti sunmaktadır. Avukat Recep Emre Ertaş Hukuk Bürosu’ın temeli, müvekkillerimiz ile uzun vadeli ve güvene dayalı bir ilişki kurarak, kendilerine en uygun hizmeti en doğru ve hızlı şekilde sunmaktır. Avukat Recep Emre Ertaş Hukuk Bürosu , Vergi ve Gümrük Uyuşmazlıkları, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Finans Hukuku, Ceza Hukuku ve İş Hukuku alanlarında avukatlık ve müşavirlik hizmeti vermektedir. Avukat Recep Emre Ertaş Hukuk Bürosu olarak ayrıca,213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yürütülen vergi incelemeleri esnasında müvekkillerimiz ile birlikte vergi incelemelerine katılarak inceleme sürecindeki müvekkillerimizin yasal haklarını savunmaktayız. Avukat Recep Emre Ertaş Hukuk Bürosu, sürekli araştırmaya ve sorgulamaya yönelik bir hizmet anlayışını ilke edinmiş olup, sayısı giderek artan seçkin müvekkilleri ile sektöründe aranan bir marka olma yolunda ilerlemektedir. Müvekkillerimizin bizi tercih etme nedeni yeteneğimiz, deneyimimiz ve saygınlığımızdır.

Faaliyet Alanlarımız

Vergi İhtilafları

Vergi hukuku alanında inceleme aşamasının en başından, uyuşmazlığın çözüme kavuşması/sonuçlanması aşamasına kadar tüm süreçlerde danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.

Vergi Ceza Hukuku

Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları ile Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davalarında avukatlık hizmeti vermekteyiz

Gümrük İhtilafları

Gümrük mevzuatı alanında inceleme aşamasının en başından, uyuşmazlığın çözüme kavuşması/sonuçlanması aşamasına kadar tüm süreçlerde danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.

İdare Hukuku

İdare hukuku alanının her aşamasında danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.

Finans Hukuku

Kurumsal finansman, ticaret finansmanı ve varlık finansmanı, finansal araçlar, finansal hizmetler, finansal işlemler hakkında kambiyo, vergi ve sermaye piyasası düzenlemeleri gibi alanlarda danışanlık hizmeti vermekteyiz.

Şirketler Hukuku ve Ticaret Hukuku

Şirket kuruluş ve tasfiye işlemleri, yeniden yapılandırmaları, ortaklık yapısı değişikliği, ortaklık sözleşmeleri (joint venture) hazırlanması, işletme rehni konularında danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.

İş Hukuku

İş Hukuku alanında danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.

Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve devralma süreç ve işlemlerinin her aşamasında sonuç odaklı danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Haberler ve Makaleler

Amme Alacağı ve Amme Borçlusu Kimdir? ( Detaylı Anlatım )

Amme Alacağı ve Amme Borçlusu Kimdir? ( Detaylı Anlatım )

Amme alacağı , 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulu Kanunun ( AATUHK ) birinci ve ikinci maddelerinde tanımlanmıştır.

Hangi alacaklar 6183 Sayılı Kanuna Göre Takip ve Tahsil Edilemez?

Hangi alacaklar 6183 Sayılı Kanuna Göre Takip ve Tahsil Edilemez?

Öncelikli olarak burada herkesin anlayabilmesi için kanundaki haksız fiil ve haksız iktisap kelimelerini ve konusunun açıklamak gerekmektedir.